i-ULPLAlumni Politeknik Port DicksonPerpustakaan Politeknik Port Dickson1L5GUIDMSemak Keputusan PeperiksaanSemak Keputusan Latihan IndustriKajian Pengesanan

SEBUTHARGA


SEMAK KEPUTUSAN LATIHAN INDUSTRI SESI DISEMBER 2013

Semak LIMakluman kepada pelajar-pelajar yang telah menjalankan latihan industri pada semester Disember 2013 kini boleh menyemak keputusan Latihan Industri melalui pautan di bawah atau melalui Portal Rasmi Politeknik Port Dickson melalui butang Semak Keputusan Latihan Industri.

KEPUTUSAN LATIHAN INDUSTRI DIS 2012

TAWARAN PENGAJIAN DI POLITEKNIK PORT DICKSON SESI JUN 2014

Portal Pengambilan

Tahniah kepada calon yang berjaya ditawarkan pengajian di Politeknik Port Dickson Sesi Jun 2014.

Semua calon dikehendaki :-

1. Mencetak Borang Jawapan Tawaran (BJT) dan Surat Tawaran melalui  www.politeknik.edu.my
2. Menghantar Borang Jawapan Tawaran yang lengkap beserta dengan salinan sijil yang berkaitan ke Politeknik Port Dickson dalam masa 14 hari dari tarikh pada Surat Tawaran.
3. Maklumat lapor diri meliputi tarikh sebenar lapor diri, status tawaran asrama, maklumat bayaran dan sebagainya hanya akan dipos kepada calon setelah Jabatan Hal Ehwal Pelajar (JHEP) selesai memproses BJT berkenaan.

Portal Rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia Laman Web Rasmi Najib Razak Multimedia Super Corridor Malaysia Multimedia Development Corporation Jabatan Pengajian Politeknik Institut Integriti Malaysia Autodesk Student Community ePerolehan Laman Web Rasmi Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia Laman Web Rasmi Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional Laman Web Rasmi Majlis Peperiksaan Malaysia Wataniah Politeknik Port Dickson 1MTC Mediu Digital Library Mediu Learn Arabic