Unit Penyelidikan & Inovasi

PENGENALAN

Unit Penyelidikan & Inovasi, Politeknik Port Dickson (PPD) ditubuhkan bersesuaian dengan Teras Ketiga dalam Pelan Strategik Jabatan Pengajian Politeknik (JPP) iaitu melaksanakan polisi dan membangunkan penyelidikan, inovasi dan keusahawanan. Aktiviti-aktiviti untuk membudayakan inovasi di kalangan pelajar dan staf, menjalankan kajian, penubuhan kelab usahawan-usahawan serta membudayakan penyelidikan dan menerbitkan penulisan ilmiah merupakan antara tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh Unit ini.

Dengan tagline "Inovasi Pencetus Minda Kreatif", tertubuhnya Unit ini secara rasmi pada 8 Januari 2010, segala perancangan telah dibuat bagi tujuan memandu arah halatuju program serta aktiviti penyelidikan dan inovasi di PPD dan memberi peluang kepada pegawai-pegawai yang tersebut untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan lebih baik dan berkesan lagi.

Namun aktiviti berkaitan Inovasi dan Penyelidikan telah pun bermula sejak tahun 2009 lagi. Aktiviti-aktiviti ini diselaras secara Zon, di mana semua politeknik yang berada di dalam Zon Selatan telah diamanahkan untuk menjalankan aktiviti bagi tujuan membudayakan penyelidikan dan inovasi dalam proses P&P.

MATLAMAT

Matlamat Unit ini adalah untuk merencana, merancang aktiviti dan menggalakkan inovasi dikalangan pelajar dan staf, kajian, penyelidikan serta penerbitan penulisan di peringkat PPD khususnya. Proses pemantauan dan penetapan hala tuju proses penyelidikan serta penerbitan penulisan ilmiahnya boleh menjadi agenda utama Unit ini.

OBJEKTIF

Antara objektif Unit ini adalah:

CARTA FUNGSI UNIT PENYELIDIKAN, INOVASI DAN KEUSAHAWAN

Walaupun baru ditubuhnya secara rasminya pada tahun 2010, namun beberapa aktiviti telahpun dijalankan sejak tahun 2009 lagi oleh jawatankuasa sementara R&D.

KESIMPULAN

Komitmen pihak pengurusan dan kerjasama yang padu dari segi usaha dan sikap semua warga Politeknik Port Dickson untuk menerapkan budaya penyelidikan seterusnya membina warga PPD yang berpandangan jauh dalam era globasasi ini seterusnya melaksanakan dan menjayakan teras-teras dalam Pelan Strategi JPP, KPTM. Adalah diharapkan dengan penubuhan Unit R&D di PPD mampu melonjak nama PPD di arena pembangunan penyelidikan, penerbitan penulisan ilmiah serta menghasilkan teknik-teknik P&P yang berinovasi, pensyarah dan pelajar yang kreatif dalam rekacipta, animasi dan robot dan menggalakkan suasana bercirikan keusahawan.

 

Carta Organisasi UPI

Carta Organisasi UPI

Direktori Kakitangan UPI

Bil Nama Jawatan Emel
@polipd.edu.my
Talian
(06-662 2000)
1 Dr. Alias b Mat Saad Ketua Unit zuraidah 2008
2 Hjh. Fauziah bt Zakaria Setiausaha fauziah 2055
3 Fazidah bt Saidan JK Pembentangan fazidah 2045
4 Rohana bt Hassan Basri JK Penyelidikan rohana 2045
5 Seen Thien Choong JK Kumpulan Inovatif & Kreatif seenthienchoong 2045
6 Sharifah Noriza bt Syed Ibrahim Pegawai Pengurusan Pengetahuan noriza 2055
7 Nooraini bt Ismail Pegawai Inovasi nooraini 2055

Koleksi Penyelidikan

Prosiding Seminar Pendidikan 2012 (EduSem'12)

Penyelidikan Jabatan Kejuruteraan Awam

Bil Tajuk Pembentang Kertas
1 KAJIAN PERSEPSI PELAJAR DAN PENSYARAH TERHADAP KESESUAIAN APLIKASI SOALAN BAHASA INGGERIS DALAM KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR Dazlyna bt Zainal Download
2 THE SCIENCE OF HOUSE DESIGN IN RELATION TO ISLAMIC PRINCIPLES Fakhriah bt Muhsin
Prof. Dr. Ahmad Bashri b Haji Sulaiman
Download
3 THE EXTENT TO WHICH EDUCATORS USE COMPUTERS A. Ghafar b Maarof Download
4 EDUCATORS ATTITUDES TOWARD USE OF THE INTERNET A. Ghafar b Maarof Download
5   Nawawi b Abdul Jalil Download
6 KAJIAN KANDUNGAN FERUS DALAM SISTEM BEKALAN AIR DI POLITEKNIK PORT DICKSON Noraziela bt Mokhtar
Norazah bt Hj Mohd Kassim
Download
7 PERSEPSI PENSYARAH (PENASIHAT AKADEMIK) MENGENAI PEMBANGUNAN SISTEM PENASIHATAN AKADEMIK DI POLITEKNIK PORT DICKSON SECARA ATAS TALIAN Norul Fazlina bt Khashim
Nornawar Laili bt Nordin
Download
8 KESAN PENGGUNAAN KEMAHIRAN ASKING POWERFUL QUESTION (APQ) UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN SOFTSKILLS PELAJAR DIPLOMA SENIBINA SEMESTER DUA POLITEKNIK PORT DICKSON Nuratikah bt Seman Download
9 ANALISA KEMALANGAN JALAN RAYA (KAJIAN KES DI SELEKOH KM.10-11 JALAN BANDAR PORT DICKSON KE TELOK KEMANG) Sivanandan A/L Balakrishnan Download
10 MENGUKUR KEBERKESANAN EFFECTIVE MICROORGANISM (EM) DALAM RAWATAN AIR Norleeza bt Muhammad Download
11 MENILAI MINAT, PEMAHAMAN DAN KEMAHIRAN PELAJAR DI DALAM UKURAN BINAAN, KURSUS ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN Norleeza bt Muhammad Download
12 MEREKABENTUK PRODUK TONG SAMPAH KITAR SEMULA DAN MENGKAJI TAHAP KESEDARAN GOLONGAN TERPELAJAR DI POLITEKNIK PORT DICKSON Norleeza bt Muhammad Download
13 KAJIAN KEBERKESANAN PENGGUNAAN VIDEO P&P DI DALAM KULIAH C5305 KEJURUTERAAN BEKALAN AIR DAN AIR SISA Noraziela bt Mokhtar
Asiah bt Ariffin
Download
14 KAJIAN KEBERKESANAN PENGGUNAAN VIDEO P&P BERTAJUK PROSES RAWATAN AIR BAGI PELAJAR SEMESTER SESI DISEMBER 2010 DI POLITEKNIK PORT DICKSON Noraziela bt Mokhtar
Nor Azira bt Abdul Rahman
Download
15 KAJIAN KANDUNGAN FERUS DALAM SISTEM BEKALAN AIR DI POLITEKNIK PORT DICKSON Noraziela bt Mokhtar
Norazah bt Hj Mohd Kassim
Download

Penyelidikan Jabatan Kejuruteraan Elektrik

Bil Tajuk Pembentang Kertas
1 KESEDIAAN PENSYARAH DALAM PERLAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PnP) MENGGUNAKAN PENDEKATAN OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) DI POLITEKNIK PORT DICKSON Amiza bt Yaman
Noremy bt Che Azemi
Fadzlida bt Shamsudin
Download
2 PENERAPAN KEMAHIRAN INSANIAH DI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK : SATU ANALISIS PERBANDINGAN Fadilah bt Mat Assain @ Hashim
Hasmadi b Mat Safar
Download
3 KESEDIAAN PENSYARAH DALAM PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PnP) MENGGUNAKAN PENDEKATAN OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) DI JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK, POLITEKNIK PORT DICKSON Fadzlida bt Shamsuddin
Noremy bt Che Azemi
Amiza bt Yaman
Download
4 KEBERKESANAN PEMANTAUAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI POLITEKNIK PORT DICKSON – SATU KAJIAN KES DI JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK Masnora bt Haji Sepikun
Nur Zakiah Hani bt Kamarolzaman
Download
5 REKABENTUK KERANGKA PIAWAIAN NASIONAL PROGRAM KEJURULATIHAN GURU/PENSYARAH TVET: PERSPEKTIF INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI DI MALAYSIA Mimi Suhana bt Abd Aziz
Muhaini bt Muhammad
Download
6 SIMULASI LEPAS TANGAN MENEGAK DI ANTARA SISTEM WLAN-WiMAX MENGGUNAKAN TEKNIK KESEIMBANGAN BEBAN Muhaini bt Muhammad
Mimi Suhana bt Abdul Aziz
Download
7 FAKTOR KEBERKESANAN PERLAKSANAAN KULIAH DI DALAM MAKMAL KEJURUTERAAN ELEKTRIK : SATU KAJIAN TINDAKAN Munirah bt Md Nujid
Norashida bt Ismail
Download
8 TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN DI POLITEKNIK PORT DICKSON (PPD) BAGI SESI DISEMBER 2010 Noremy bt Che Azemi
Fadilah bt Mat Assain @ Hashim
Download
9 IMPAK PROGRAM FINISHING SCHOOL DAN KURSUS KEMAHIRAN JANGKA PENDEK BAGI PELAJAR JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK POLITEKNIK PORT DICKSON SELEPAS TAMAT BELAJAR Mohd Norhazree b Easa Download
10 USAGE OF THE ENGRADE PLATFORM AMONG POLYTECHNIC STUDENTS
THE ALLTHINK ONLINE LESSON ENVIRONMENT
Rabindra a/l Gandhi Thangarajoo Download
11 KEBERKESANAN PENGAJARAN PENSYARAH JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK YANG BUKAN BERLATARBELAKANGKAN PENDIDIKAN IKHTISAS Nur Zakiah Hani bt Kamarolzaman
Masnora bt Hj Sepikun
Download
12 TAHAP PENCAPAIAN PELAJAR BAGI TIGA KURSUS TEKNIKAL (ET101, EE101 DAN ET102) SEMESTER SATU, JABATAN KEJURUTERAAN ELETRIK : SATU PERBANDINGAN Zainab bt Musri
Izawati @ Siti Zawiyah bt Isa
Download
13 USING ROBOTIS BIOLOID HUMANOID ROBOT AS PROBLEM BASED LEARNING TOOL FOR ELECTRICAL ENGINEERING STUDENTS IN PORT DICKSON POLYTECHNIC AND SECONDARY SCHOOL STUDENTS Zainab bt Musri
Hoo Mow Heng
Ong Seng Keong
Norhayati bt Jais
Marzita bt Muhamad Tazi
Download
14 PERLAKSANAAN JARINGAN DAN KOLABORASI ANTARA POLITEKNIK DENGAN INDUSTRI SERTA CADANGAN PENAMBAHBAIKAN BAGI MENGGALAKKAN INDUSTRI TERLIBAT SECARA LANGSUNG DALAM MEMASTIKAN GRADUAN YANG DILAHIRKAN MAMPU MENGHADAPI CABARAN GLOBALISASI Zainab bt Musri Download

Penyelidikan Jabatan Kejuruteraan Mekanikal

Bil Tajuk Pembentang Kertas
1   Sharifah Aznee bt Said Ali @ Syed Ali Download
2   Azrol b Jailani Download
3 KESAN PECAHAN ISIPADU MARTENSIT TERHADAP SIFAT MEKANIK BAGI KELULI GRED SNC415 Azrol b Jailani Download
4 MODEL FINITE STATE MACHINE UNTUK SISTEM ROBOT PENGELOLAAN BAHAN Haspirudin b Basiron
Hanim b Saif
Download
5   Marliyana bt Yacob Download
6 IMPLIKASI OBE DALAM PENCAPAIAN PELAJAR Maznah bt Iliyas Ahmad Download
7   Noorazizi b Mohd Samsuddin Download
8   Noorazizi b Mohd Samsuddin Download
9 KESAN PECAHAN ISIPADU MARTENSIT TERHADAP SIFAT MEKANIK BAGI KELULI GRED SNC415 Norhazlina bt Amon Download
10 KAJIAN KEFAHAMAN MENGENALPASTI HAZARD DAN RISIKO OLEH PELAJAR SEMESTER 1 DI BENGKEL DAN MAKMAL KEJURUTERAAN MEKANIKAL POLITEKNIK PORT DICKSON Mohd Radzuan Hairi b Mat Din
Ramli b Ngatniman
Download
11 OPTIMUM IRIS OPENING FOR SOCCER ROBOT DETECTION UNDER UN-UNIFORM LIGHTING Abdul Rahim b Ibrahim
Khairun Syatirin b Md Salleh
Mohd Fitri b Basiran
Download

Penyelidikan Jabatan Perdagangan

Bil Tajuk Pembentang Kertas
1 ANALISIS TAHAP PENCAPAIAN PELAJAR (DIPLOMA SAINS KESETIAUSAHAAN) YANG MENGAMBIL DUA KURSUS KEMAHIRAN (P1803 SHORTHAND 1 DAN P1802 TRENGKAS 1) DALAM SATU SEMESTER Amimah bt Talib
Hayati bt Sharudin
Download
2 KAJIAN TINDAKAN INOVASI: KEBERKESANAN PENGGUNAAN "CB MIND MAPPING" DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KURSUS P4706 ASPEK GELAGAT PENGGUNA Damaisari bt Mohd Nawi Download
3 MASALAH REPETITIVE STRAIN INJURY DALAM KALANGAN PELAJAR DIPLOMA SAINS KESETIAUSAHAAN DI POLITEKNIK PORT DICKSON Haniza bt Kandar Download
4 SATU KAJIAN TINJAUAN MENGENAI PANDANGAN PELAJAR DIPLOMA PEMASARAN SEMESTER 6 POLITEKNIK PORT DICKSON TERHADAP POLITEKNIK PORT DICKSON DAN KESANGGUPAN PELAJAR UNTUK MEMPERKENALKAN POLITEKNIK KEPADA PIHAK AWAM Harziah bt Ahmad Hanif Download
5 SATU KAJIAN TINJAUAN MENGENAI PANDANGAN PELAJAR DIPLOMA PEMASARAN SEMESTER AKHIR POLITEKNIK PORT DICKSON TERHADAP POLITEKNIK PORT DICKSON DAN KESANGGUPAN PELAJAR UNTUK MEMPERKENALKAN POLITEKNIK KEPADA PIHAK AWAM Harziah bt Ahmad Hanif Download
6   Intan Hazlina bt Ayob Download
7 KAJIAN TENTANG KELEMAHAN PELAJAR SEMESTER DUA PROGRAM DSK DAN DPR MELAKSANAKAN KAJIAN KES BAGI KURSUS PB 201 ENTREPRENEURSHIP Juhana bt Simarani
Norhayati bt Taman
Download
8 KEBERKESANAN SISTEM 'YOUNG COACH' DALAM KELAS UNTUK MEMBANTU PELAJAR DIPLOMA PEMASARAN SEMESTER 1 MEMAHAMI KONSEP ASAS PERAKAUNAN AWALAN Norhayati bt Taman
Juhana bt Simarani
Nasibah bt Omar
Download
9   Raja Nazima bt Raja Ahmad Download
10 MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENAIP DALAM PEMBELAJARAN 'KEYBOARDING SKILLS' MELALUI PENGGUNAAN VIDEO DI KALANGAN PELAJAR DIPLOMA SAINS KESETIAUSAHAAN (DSK) SEMESTER 2, POLITEKNIK PORT DICKSON Mohamad Siri b Muslimin
Zubidah bt Ibrahim
Download
11 AMALAN PENGURUSAN KEWANGAN DALAM KALANGAN PELAJAR SEMESTER AKHIR JABATAN PERDAGANGAN POLITEKNIK PORT DICKSON Zuraini bt Abdul Hadi
Intan Hazlina bt Ayob
Download
12 SEJAUH MANAKAH KEPERLUAN PROGRAM LATIHAN INDUSTRI DILAKSANAKAN DI SEMESTER AKHIR Charim b Ibrahim
Fazidah bt Saidan
Download
13 KAJIAN PENGGUNAAN INTERNET DALAM PENGHASILAN TUGASAN DI KALANGAN PELAJAR DIPLOMA PEMASARAN DI SEMESTER AKHIR DI POLITEKNIK PORT DICKSON Charim b Ibrahim
Fazidah bt Saidan
Download

Penyelidikan Jabatan Matematik, Sains & Komputer

Bil Tajuk Pembentang Kertas
1 PENAMBAHBAIKAN DALAM PNP - MENINGKATKAN KEBOLEHAN PELAJAR DALAM MENYIAPKAN TUGASAN BAGI MODUL B2001 Zuraidah b Ahmad Download

Penyelidikan Jabatan Pengajian Am

Bil Tajuk Pembentang Kertas
1   Elaine Lee Download
2 PENERAPAN NILAI AKHLAK DALAM PROSES P&P BAGI MENINGKATKAN PRESTASI AKADEMIK PELAJAR POLITEKNIK Hasni b Hassan Download
3 CONSTRUCTIVISM IN LANGUAGE TEACHING Norasikin bt Abu Bakar Download
4 KERESAHAN DALAM MENGGUNAKAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA PENGANTAR DI KALANGAN PENSYARAH JURUSAN SENIBINA POLITEKNIK PORT DICKSON Norasikin bt Abu Bakar Download
5 PENGURUSAN JENAZAH DALAM PROSES P&P BAGI MENINGKATKAN PRESTASI AKADEMIK PELAJAR Zamri b Ibrahim Download
6 CABARAN POLITEKNIK PORT DICKSON DALAM MEREALISASIKAN PENGHAYATAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN DI KALANGAN PELAJAR Wan Mohd Hujjatullah b Wan Ghazali Download
7 KEBERKESANAN PENDEKATAN POLITEKNIK PORT DICKSON DALAM MELUASKAN AKSES DAN PENINGKATAN EKUITI PELAJAR SELARAS TERAS PERTAMA PELAN STRATEGIK PENGAJIAN TINGGI NEGARA Wan Mohd Hujjatullah b Wan Ghazali Download
8 STRATEGIES EMPLOYED BY MALAY AND NON-MALAY OF POLYTECHNIC LEARNERS IN LEARNING ENGLISH LANGUAGE Izawati @ Siti Zawiyah bt Isa Download

Prosiding Seminar Pendidikan 2012 (EduSem'12)

 1. Hubungan Antara Minat, Sikap Dengan Pencapaian Pelajar Dalam Kursus Cc301 – Quantity Measurement
 2. Meningkatkan Pencapaian Pelajar Dalam Kerja Amali Bagi Kursus E4160
 3. Kajian Pengamalan Dan Kesedaran Pembacaan Al-Quran Dalam Kalangan Pelajar Muslim Politeknik Port Dickson Negeri Sembilan
 4. Kajian Persepsi Pelajar Terhadap Keberkesanan Program Finishing School Di Jabatan Perdagangan
 5. Kajian Persepsi Pelajar Terhadap Impak Kursus Pengurusan Kewangan Peribadi Jabatan Perdagangan Politeknik Port Dickson
 6. Perkhidmatan Perpustakaan Politeknik Port Dickson
 7. Kajian Pembacaan Rukun Qauli Di Dalam Solat Dalam Kalangan Pelajar Muslim Politeknik Port Dickson Negeri Sembilan
 8. Meningkatkan Prestasi Pelajar Sijil Dalam Menyelesaikan Tugasan Modul Matematik Kejuruteraan 3
 9. Meningkatkan Keupayaan Pelajar Dalam Menjawab Soalan Ujian Dalam Kursus Sains Kejuruteraan
 10. Kesan Pembelajaran Koperatif Model Stad Keatas Pencapaian Dan Persepsi Pelajar Semester 2 Diploma Kejuruteraan Awam Dalam Kursus Mechanics Of Structures Di Politeknik Port Dickson
 11. Hubungan Penyertaan Belanjawan Dan Regangan Belanjawan Dengan Asimetri Maklumat Sebagai Faktor Pemoderat
 12. Early Screening For Dyslexia Using Electroencephalogram _Eeg_ Analysis
 13. Peningkatan Kebolehan Pelajar Dalam Menguasai Subtopik Siri Kuasa (Power Series) Bagi Kursus B4001
 14. Kajian Isipadu Lalulintas Di Persimpangan Masuk Politeknik Port Dickson
 15. Meningkatkan Kebolehan Pelajar Dalam  Pencapaian Kuiz 1 Bagi Kursus  J5110 – Kajidaya Mesin 2