Dokumen LI


Dokumen-dokumen Bagi Latihan Industri:

 

1. Borang-borang LI SEBELUM Latihan Industri (sila rujuk dalam platform CIDOS UPLI).

 1. Borang Permohonan
 2. Borang Resume Pelajar
 3. Borang Jawapan Firma

Muat turun Borang 1, 2, & 3 diatas dan hantar ke syarikat/firma/agensi/industri/ secepat mungkin. Tempoh permohonan sehingga 8 MAC 2013

Muat turun Borang diatas dan hantar kepada wakil kelas(wakil kelas hantar ke unit LI dalam tempoh 7 hari selepas taklimat)

2. Borang-borang LI (Penilaian SEMASA Menjalani Latihan Industri)

3. Borang-borang LI (Penilaian SELEPAS Tamat Latihan Industri)

 

Senarai Firma Rujukan Latihan Industri:

 

Dokumen lain:

Slaid taklimat LI

 1. Taklimat 1
 2. Taklimat 2

Format Penulisan Laporan LI

 1. Kandungan
 2. Muka Surat Judul
 3. Penghargaan
 4. Permulaan Setiap Bab
 5. Muka Surat Selain Daripada Permulaan Setiap Bab
 6. Senarai Jadual
 7. Contoh Jadual
 8. Senarai Rajah
 9. Contoh Rajah
 10. Rujukan

 

Semakan Keputusan LI