Anda di siniMengenai Kami / Lagu Politeknik / Lagu Politeknik

Lagu Politeknik


Politeknik adalah warisan kita
Membekal tenaga bidang teknikal
Bersama membina kemajuan negara
Malaysiaku tercinta

Akhlak mulia asas jaya
Itulah amalan hidup kita
Di mana sahaja Politeknik berada
Harapan tetap sama

Politeknik ku sanjung jasa-jasamu
Mencipta lembaran sejarah
Harapan impian kan menjadi nyata
Tekad Taqwa Usaha
Penentu arah

Maju Politeknik ayuh maju
Semangatmu merestui perjuanganku
Teknologi teras pembangunan negara
Politeknik Malaysia / Politeknik Port Dickson