Anda di siniMohd Noralimi b Mohd Ali

Mohd Noralimi b Mohd Ali


Mohd Noralimi b Mohd Ali
1 Februari 2005

Sarjana PTV (KUiTTHO) 2004
Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Hons)(KUiTTHO) 2002
Diploma Kejuruteraan Elektronik (PUO)1998
Sijil Kejuruteraan Elektronik (PPD) 1997