Anda di siniNorhayati bt Affandi

Norhayati bt Affandi


Norhayati bt Affandi
1 Oktober 1991

Sarjana Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (UPM) 2002
Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (UTM) 1991