Anda di siniMengenai Kami / Piagam Pelanggan / Pencapaian / Pencapaian Piagam Pelanggan

Pencapaian Piagam Pelanggan


Nota: Pencapaian Piagam Pelanggan diukur setahun sekali pada penghujung tahun semasa.

Sesi Pencapaian Jenis Perkhidmatan
Pendaftaran pelajar Program yang ditawarkan Pengurusan aduan dan pertanyaan Pengurusan keputusan peperiksaan akhir semester Hubungan dengan industri
Dis 2013 Jumlah Menepati Piawai Kualiti Perkhidmatan 1422 12 49  3398 
Jumlah Tidak Menepati Piawai Kualiti Perkhidmatan  0 0 0 0 0
Jun 2013 Jumlah Menepati Piawai Kualiti Perkhidmatan 1243 12 66 4120 1
Jumlah Tidak Menepati Piawai Kualiti Perkhidmatan 0 0 0 0 0
Dis 2012 Jumlah Menepati Piawai Kualiti Perkhidmatan 1506 12 79 4880 1
Jumlah Tidak Menepati Piawai Kualiti Perkhidmatan 0 0 0 0 0
Jun 2012 Jumlah Menepati Piawai Kualiti Perkhidmatan 1112 12 73 3809 1
Jumlah Tidak Menepati Piawai Kualiti Perkhidmatan  0 0  0 0 0