Anda di siniMengenai Kami / Piagam Pelanggan / Pencapaian / Pencapaian Piagam Pelanggan

Pencapaian Piagam Pelanggan


Nota: Pencapaian Piagam Pelanggan diukur setahun sekali pada penghujung tahun semasa.

Sesi 

Pencapaian 

Jenis Perkhidmatan

Pendaftaran Pelajar

Program yang ditawarkan

Pengurusan aduan dan pertanyaan

Pengurusan keputusan peperiksaan akhir semester

Hubungan dengan industri

Dis 2014 Jumlah Menepati Piawai Kualiti Perkhidmatan  1551  12  35  3488 1
  Jumlah Tidak Menepati Piawai Kualiti Perkhidmatan  0  0  0  0 0
Jun 2014 Jumlah Menepati Piawai Kualiti Perkhidmatan  1122  12  69  3226 1
  Jumlah Tidak Menepati Piawai Kualiti Perkhidmatan  0  0  0  0 0
Dis 2013 Jumlah Menepati Piawai Kualiti Perkhidmatan 1422 12 49  3398 
Jumlah Tidak Menepati Piawai Kualiti Perkhidmatan  0 0 0 0 0
Jun 2013 Jumlah Menepati Piawai Kualiti Perkhidmatan 1243 12 66 4120 1
Jumlah Tidak Menepati Piawai Kualiti Perkhidmatan 0 0 0 0 0
Dis 2012 Jumlah Menepati Piawai Kualiti Perkhidmatan 1506 12 79 4880 1
Jumlah Tidak Menepati Piawai Kualiti Perkhidmatan 0 0 0 0 0
Jun 2012 Jumlah Menepati Piawai Kualiti Perkhidmatan 1112 12 73 3809 1
Jumlah Tidak Menepati Piawai Kualiti Perkhidmatan  0 0  0 0 0