Anda di siniJabatan & Unit / Unit Penyelidikan & Inovasi / Penyelidikan / JPA / Penyelidikan Jabatan Pengajian Am

Penyelidikan Jabatan Pengajian Am


Bil Tajuk Pembentang Kertas
1   Elaine Lee Download
2 PENERAPAN NILAI AKHLAK DALAM PROSES P&P BAGI MENINGKATKAN PRESTASI AKADEMIK PELAJAR POLITEKNIK Hasni b Hassan Download
3 CONSTRUCTIVISM IN LANGUAGE TEACHING Norasikin bt Abu Bakar Download
4 KERESAHAN DALAM MENGGUNAKAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA PENGANTAR DI KALANGAN PENSYARAH JURUSAN SENIBINA POLITEKNIK PORT DICKSON Norasikin bt Abu Bakar Download
5 PENGURUSAN JENAZAH DALAM PROSES P&P BAGI MENINGKATKAN PRESTASI AKADEMIK PELAJAR Zamri b Ibrahim Download
6 CABARAN POLITEKNIK PORT DICKSON DALAM MEREALISASIKAN PENGHAYATAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN DI KALANGAN PELAJAR Wan Mohd Hujjatullah b Wan Ghazali Download
7 KEBERKESANAN PENDEKATAN POLITEKNIK PORT DICKSON DALAM MELUASKAN AKSES DAN PENINGKATAN EKUITI PELAJAR SELARAS TERAS PERTAMA PELAN STRATEGIK PENGAJIAN TINGGI NEGARA Wan Mohd Hujjatullah b Wan Ghazali Download
8 STRATEGIES EMPLOYED BY MALAY AND NON-MALAY OF POLYTECHNIC LEARNERS IN LEARNING ENGLISH LANGUAGE Izawati @ Siti Zawiyah bt Isa Download