Anda di siniJabatan & Unit / Unit Penyelidikan & Inovasi / Penyelidikan / JP / Penyelidikan Jabatan Perdagangan

Penyelidikan Jabatan Perdagangan


Bil Tajuk Pembentang Kertas
1 ANALISIS TAHAP PENCAPAIAN PELAJAR (DIPLOMA SAINS KESETIAUSAHAAN) YANG MENGAMBIL DUA KURSUS KEMAHIRAN (P1803 SHORTHAND 1 DAN P1802 TRENGKAS 1) DALAM SATU SEMESTER Amimah bt Talib
Hayati bt Sharudin
Download
2 KAJIAN TINDAKAN INOVASI: KEBERKESANAN PENGGUNAAN "CB MIND MAPPING" DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KURSUS P4706 ASPEK GELAGAT PENGGUNA Damaisari bt Mohd Nawi Download
3 MASALAH REPETITIVE STRAIN INJURY DALAM KALANGAN PELAJAR DIPLOMA SAINS KESETIAUSAHAAN DI POLITEKNIK PORT DICKSON Haniza bt Kandar Download
4 SATU KAJIAN TINJAUAN MENGENAI PANDANGAN PELAJAR DIPLOMA PEMASARAN SEMESTER 6 POLITEKNIK PORT DICKSON TERHADAP POLITEKNIK PORT DICKSON DAN KESANGGUPAN PELAJAR UNTUK MEMPERKENALKAN POLITEKNIK KEPADA PIHAK AWAM Harziah bt Ahmad Hanif Download
5 SATU KAJIAN TINJAUAN MENGENAI PANDANGAN PELAJAR DIPLOMA PEMASARAN SEMESTER AKHIR POLITEKNIK PORT DICKSON TERHADAP POLITEKNIK PORT DICKSON DAN KESANGGUPAN PELAJAR UNTUK MEMPERKENALKAN POLITEKNIK KEPADA PIHAK AWAM Harziah bt Ahmad Hanif Download
6   Intan Hazlina bt Ayob Download
7 KAJIAN TENTANG KELEMAHAN PELAJAR SEMESTER DUA PROGRAM DSK DAN DPR MELAKSANAKAN KAJIAN KES BAGI KURSUS PB 201 ENTREPRENEURSHIP Juhana bt Simarani
Norhayati bt Taman
Download
8 KEBERKESANAN SISTEM 'YOUNG COACH' DALAM KELAS UNTUK MEMBANTU PELAJAR DIPLOMA PEMASARAN SEMESTER 1 MEMAHAMI KONSEP ASAS PERAKAUNAN AWALAN Norhayati bt Taman
Juhana bt Simarani
Nasibah bt Omar
Download
9   Raja Nazima bt Raja Ahmad Download
10 MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENAIP DALAM PEMBELAJARAN 'KEYBOARDING SKILLS' MELALUI PENGGUNAAN VIDEO DI KALANGAN PELAJAR DIPLOMA SAINS KESETIAUSAHAAN (DSK) SEMESTER 2, POLITEKNIK PORT DICKSON Mohamad Siri b Muslimin
Zubidah bt Ibrahim
Download
11 AMALAN PENGURUSAN KEWANGAN DALAM KALANGAN PELAJAR SEMESTER AKHIR JABATAN PERDAGANGAN POLITEKNIK PORT DICKSON Zuraini bt Abdul Hadi
Intan Hazlina bt Ayob
Download
12 SEJAUH MANAKAH KEPERLUAN PROGRAM LATIHAN INDUSTRI DILAKSANAKAN DI SEMESTER AKHIR Charim b Ibrahim
Fazidah bt Saidan
Download
13 KAJIAN PENGGUNAAN INTERNET DALAM PENGHASILAN TUGASAN DI KALANGAN PELAJAR DIPLOMA PEMASARAN DI SEMESTER AKHIR DI POLITEKNIK PORT DICKSON Charim b Ibrahim
Fazidah bt Saidan
Download