Anda di siniMengenai Kami / Piagam Pelanggan / Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan


Jenis Perkhidmatan Piawai Kualiti Perkhidmatan
Pendaftaran pelajar Menyelesaikan proses pendaftaran pelajar pada hari pelajar mendaftar.
Program yang ditawarkan Menyediakan peluang pendidikan berkualiti di peringkat sijil dan diploma, selaras dengan keperluan industri semasa.
Pengurusan aduan dan pertanyaan Memberi maklumbalas terhadap aduan dan pertanyaan dalam tempoh LIMA (5) hari bekerja.
Pengurusan keputusan peperiksaan akhir semester Memproses keputusan peperiksaan akhir dalam masa DUA (2) minggu selepas semester pengajian berakhir.
Hubungan dengan industri Mengadakan sekurang-kurangnya SATU (1) sesi dialog setiap tahun dengan pihak industri dan agensi berkaitan.