Anda di siniPelajar / Program / Program Diploma

Program Diploma


KOD PROGRAM SINGKATAN TEMPOH PENGAJIAN LULUSAN
 Jabatan Kejuruteraan Awam  
D04 Diploma Kejuruteraan Awam DKA 6 semester SPM
D08 Diploma Seni Bina DSB 6 semester SPM
Q08 Diploma Seni Bina QSB 4 semester Sijil Politeknik
B08 Diploma Seni Bina BSB 4 semester Sijil Kolej Komuniti
E08 Diploma Seni Bina ESB 6 semester Sijil Kolej Komuniti
         
 Jabatan Kejuruteraan Elektrik  
D16 Diploma Kejuruteraan Elektrik DET 6 semester SPM
D20 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer) DTK 6 semester SPM
D21 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi) DEP 6 semester SPM
E16 Diploma Kejuruteraan Elektrik EET 6 semester Sijil Kolej Komuniti
         
 Jabatan Kejuruteraan Mekanikal  
D30 Diploma Kejuruteraan Mekanikal DKM 6 semester SPM
D31 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) DAD 6 semester SPM
D33 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) DTP 6 semester SPM
D41 Diploma Kejuruteraan Mekatronik DEM 6 semester SPM
B31 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) BAD 4 semester Sijil Kolej Komuniti
E31 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)  EAD  6 semester Sijil Kolej Komuniti
C31 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) CAD 6 semester Sijil IKM
         
Jabatan Perdagangan
D50 Diploma Akauntasi DAT 6 semester SPM
D53 Diploma Pemasaran DPR 6 semester SPM
D58 Diploma Sains Kesetiausahaan DSK 6 semester SPM
I55 Pra-Diploma IPP 1 semester SPM
Q50 Diploma Akauntasi QAT 4 semester Sijil Politeknik
Q53 Diploma Pemasaran QPR 4 semester Sijil Politeknik
J50 Diploma Akauntasi JAT 6 semester Pra-Diploma
J53 Diploma Pemasaran JPR 6 semester Pra-Diploma
J58 Diploma Sains Kesetiausahaan JSK 6 semester Pra-Diploma