Anda di siniJabatan & Unit / Unit Penyelidikan & Inovasi / Penyelidikan / EduSem'12 / Prosiding Seminar Pendidikan 2012 (EduSem'12)

Prosiding Seminar Pendidikan 2012 (EduSem'12)


 1. Hubungan Antara Minat, Sikap Dengan Pencapaian Pelajar Dalam Kursus Cc301 – Quantity Measurement
 2. Meningkatkan Pencapaian Pelajar Dalam Kerja Amali Bagi Kursus E4160
 3. Kajian Pengamalan Dan Kesedaran Pembacaan Al-Quran Dalam Kalangan Pelajar Muslim Politeknik Port Dickson Negeri Sembilan
 4. Kajian Persepsi Pelajar Terhadap Keberkesanan Program Finishing School Di Jabatan Perdagangan
 5. Kajian Persepsi Pelajar Terhadap Impak Kursus Pengurusan Kewangan Peribadi Jabatan Perdagangan Politeknik Port Dickson
 6. Perkhidmatan Perpustakaan Politeknik Port Dickson
 7. Kajian Pembacaan Rukun Qauli Di Dalam Solat Dalam Kalangan Pelajar Muslim Politeknik Port Dickson Negeri Sembilan
 8. Meningkatkan Prestasi Pelajar Sijil Dalam Menyelesaikan Tugasan Modul Matematik Kejuruteraan 3
 9. Meningkatkan Keupayaan Pelajar Dalam Menjawab Soalan Ujian Dalam Kursus Sains Kejuruteraan
 10. Kesan Pembelajaran Koperatif Model Stad Keatas Pencapaian Dan Persepsi Pelajar Semester 2 Diploma Kejuruteraan Awam Dalam Kursus Mechanics Of Structures Di Politeknik Port Dickson
 11. Hubungan Penyertaan Belanjawan Dan Regangan Belanjawan Dengan Asimetri Maklumat Sebagai Faktor Pemoderat
 12. Early Screening For Dyslexia Using Electroencephalogram _Eeg_ Analysis
 13. Peningkatan Kebolehan Pelajar Dalam Menguasai Subtopik Siri Kuasa (Power Series) Bagi Kursus B4001
 14. Kajian Isipadu Lalulintas Di Persimpangan Masuk Politeknik Port Dickson
 15. Meningkatkan Kebolehan Pelajar Dalam  Pencapaian Kuiz 1 Bagi Kursus  J5110 – Kajidaya Mesin 2