Anda di siniRosniyati bt Abd. Razak

Rosniyati bt Abd. Razak


Rosniyati bt Abd. Razak

Rosniyati bt Abd. Razak

MBA (Marketing) (UKM) 2002
BSBA (Management) (Saint Louis University) 1990
Sijil Perguruan Lepasan Ijazah (MPT) 1993