Unit Kewangan


Peranan Unit Kewangan

  1. Mengurus peruntukan, perbelanjaan dan bayaran dalam semua aspek mengikut ketetapan prosedur/peraturan secara sistematik dan menepati masa.
  2. Mempastikan semua akaun diselenggara dengan betul dan penyesuaian dibuat mengikut prosedur/peraturan sedia ada serta menepati masa.
  3. Menguruskan hal-hal kewangan dan akaun secara teliti, tepat, cekap, berkesan, bersih dan amanah.

 

Hubungi kami: 06-662 2040 / 06-662 2041