Anda di siniJabatan & Unit / Sokongan Akademik / Unit Pengurusan Kamsis / Unit Pengurusan Kamsis

Unit Pengurusan Kamsis


Kamsis merupakan sebahagian daripada komponen utama di dalam institut pengajian tinggi yang menyediakan kemudahan penginapan dan makanan serta mengadakan aktiviti-aktiviti pembangunan pelajar kepada mahasiswa di Politeknik.

Visi

Menyediakan kemudahan dan perkhidmatan tempat tinggal yang selesa dan selamat untuk kegunaan pelajar bagi meningkatkan pembangunan akademik dalam aktiviti pembelajaran pelajar.

Misi

Menjadikan kamsis suatu tempat yang sempurna untuk membentuk perkembangan pelajar ke arah mencapai matlamat pendidikan di Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi khasnya dan negara amnya.

 

Hubungi kami: 06-662 2032