Anda di siniMengenai Kami / Visi & Misi / Visi & Misi

Visi & Misi


Visi Politeknik PD
Penjana utama modal insan inovatif melalui pendidikan dan latihan transformasional bagi memenuhi keperluan tenaga kerja global.
 
Misi Politeknik PD
Menerobos sempadan untuk membina persekitaran pembelajaran transformatif dan kreatif ke arah menjana ekonomi yang dipimpin inovasi.

 

Visi Politeknik Malaysia
Menjadi institusi TVET premier yang diterajui industri
 
Misi Politeknik Malaysia
  1. Menyediakan akses kepada program TVET yang berkualiti dan diiktiraf
  2. Membangunkan kurikulum yang dipimpin industri dan meningkatkan kesediaan graduan melalui penglibatan industri yang diselaraskan
  3. Menghasilkan graduan yang seimbang dan berdaya keusahawanan melalui program pengajian yang dinamik dan mampan
  4. Mendapat pengiktirafan antarabangsa melalui kerjasama dan penyertaan aktif dalam komuniti TVET